Chef du Bureau / Administrateur

Sakol Timber Products C.V. U.A.

Afdeling Financieel Administratie
Utrecht
02 januari 1988 - 30 april 1991

  • Verantwoordelijk voor het reilen & zeilen op het bureau.
  • Verantwoordelijk voor de financiéle administratie en voor de jaarrekening. Heb een geautomatiseerd contract administratie ontwikkeld.
  • Onderhield contacten met leden, afladers, banken, verzekeraars, ontvangers in havens, accountant.
  • Notuleerde de maandelijkse ledenvergadering.