Rechtbank Leeuwarden

Financieel Adviseur

Rechtbank Leeuwarden

Afdeling Bedrijfsvoering
Leeuwarden
05 september 2008 - 13 mei 2009

managementinformatie en budgetuitputting
 • Zorg dragen voor optimale managementrapportages ten behoeve van de sectoren en de dienstonderdelen met betrekking tot de financiële, productie en personele cijfers.
 • Zorg dragen voor managementrapportages van de afgenomen producten en de financiële consequenties daarvan in relatie tot de relevante DVO’s (dienstverleningsovereenkomsten) en jaarplan.
 • Zorg dragen voor managementinformatievoorziening met betrekking tot kengetallen, zodat het management in staat is snel ontwikkelingen te volgen.
 • Verzorgen van ad hoc rapportages.
 • Bewaken van de uitputting van de budgetten en doelstellingen.
 • Signaleren van knelpunten en afwijkingen en het hierover adviseren aan het management en leidinggevende.
begroting
 • Bijdragen leveren aan het opstellen van de jaarbegroting en budgetvoorstellen en een rol spelen in het beheer en onderhoud (actualisatie) van de producten die hieruit voortvloeien.
 • Bijdragen leveren aan het opstellen en actualiseren van de DVO’s met andere dienstonderdelen.
 • Bijdragen leveren aan het verstrekken van informatie en rapportages aan de Raad voor de Rechtspraak.
 • Bijdragen leveren aan het verstrekken van informatie en rapportages aan de dienstonderdelen voor wat betreft de afspraken in de DVO’s.
beleidsuitvoering
 • Bijdragen leveren aan de beleidsvertaling binnen het vakgebied en een rol spelen in het beheer en onderhoud (actualisatie) van de producten die hieruit voortvloeien.
 • Vertalen van landelijk beleid naar de lokale situatie en informeren en ondersteunen van de leiding over de toepassing daarvan.
 • Bijdragen leveren aan de beleidsvertaling op financieel gebied naar de uitvoering binnen de administratieve processen.
 • Vertalen van de vastgestelde financieringssystematiek naar uitvoering hiervan en informeren van het management over de toepassing daarvan.