Management Accountant

Bank Insinger de Beaufort N.V.

(v/h Integro Financial Services B.V.)


Afdeling Finance & Control
Amsterdam
01 augustus 1993 - 31 december 1998

  • Verantwoordelijk voor de maandelijkse consolidatie t.b.v. het management rapportage (+/- 20 internationale entiteiten, 6 valuta’s).
  • Medeverantwoordelijk voor het opstellen en onderhoud van de groeps’ grootboekrekeningschema Ik was verantwoordelijk voor de uniformiteit in de vastlegging en rapportage van alle groepsbedrijven die in Nederland geadministreerd werden.
  • Verantwoordelijk voor de financiële administratie van de groeps’ holding company . Deze holding company, een Zwitserse S.A., had de functie van Treasury voor de activiteiten van de groep over de hele wereld. In 1995 toen de Integro Groep ook Bank Insinger de Beaufort overnam kwam de treasury functie van de holding company te vervallen.
  • In 1995 heb ik de financiële administratie van een zestal andere groeps’ bedrijven, (Nederlandse B.V.’s en N.V.’s, een Jersey Ltd., en B.V.I. S.A.’s) waaronder de operating company in Nederland, een B.V., overgenomen. Hierdoor kreeg ik ook de leiding over de crediteurenadministratie.
  • Verantwoordelijk voor het eenmalig overzetten van alle data (inclusief de historie) van Accpac naar Platinum (boekhoudpakketten.) voor alle groeps’ bedrijven.
  • Ik heb de groeps’ vaste activaregisters (4 bedrijven) omgebouwd van Lotus 1-2-3 en van Quatro Pro naar Access.