LASER (Min. van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij)

Senior Medewerker Planning & Control

LASER (Min. van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij)

Afdeling Planning & Control
Groningen
31 januari 2000 - 14 januari 2002

  • Mede verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarplan, m.b.t. prestaties en ureninzet en het benodigde budget.
  • Verantwoordelijk voor maand-, kwartaal-, en jaarrapportages over de verschillende regelingen die door LASER Groningen worden beheerd evenals, over het exploitatieresultaat van LASER Groningen. Deze rapportages dienen als sturingsinstrument voor het Regio Management Team en worden tevens gebruikt door Planning & Control in Den Haag t.b.v. consolidatie.
  • Mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen van sturingsindicatoren. (benchmarking)
  • Ik was ook belast met maandelijkse analyse van productiviteit per persoon per afdeling.
  • Beheerder van het tijdsverantwoordingsysteem.
  • Ad hoc rapportages en onderzoeken t.b.v. management, uitvoerende teams en de afdeling Financiële Zaken.
  • Ik hield mij ook bezig met grootboekcontrole en analyse, boekingsgangcontrole en berekende ik de maandelijkse “accruals” en voorzieningen ter ondersteuning van de afdeling Financiële Zaken.
  • Vraagbaak m.b.t. boekhoudpakket (Oracle), MS Excel en MS Access.


  • LASER maakte gebruik van FAS, een speciaal voor het Ministerie van LNV ontworpen systeem op basis van Oracle, t.b.v. de financiële administratie. De rapportages werden gemaakt m.b.v. MS Excel. Daarnaast werden zowel MS Access en MS Excel gebruikt t.b.v. analyses.