Trust Officer & Accountant

Integro Financial Services B.V.

is nu Bank Insinger de Beaufort N.V.


Afdeling Trust
Amsterdam
01 mei 1991 - 31 juli 1993

  • Verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met de eigen cliëntenportefeuille (50 à 60 cliënten) en het bijhouden van de financiële administraties inclusief de “financial statements” voor die cliënten. Mijn cliënten waren voornamelijk Engels sprekend waarvoor ik een trust en/of bedrijf administreerde.
  • Ik droeg de verantwoordelijkheid voor de financiële administratie van een BVI company en een Turks & Caicos verzekeringsmaatschappij (groeps’ maatschappijen) die allebei deel uitmaakten van een “scheme” waaraan sommige van onze cliënten meededen.
  • Daarnaast werd ik belast met de financiële administratie inclusief de facturering van de Zwitserse trust company (een A.G.) waarin onze trustactiviteiten plaatsvonden.
  • Ik heb in dBaseIII+ een applicatie gemaakt om de onkosten per cliënt en per entiteit te registreren, dit heeft ons in staat gesteld onkosten per kwartaal te factureren. Daarvoor werd het jaarlijks met een “natte vinger”" gedaan.


  • Bank Insinger de Beaufort maakte gebruik van AccPac en Platinum voor de financiële administratie. Lotus 123 werd gebruikt t.b.v. analyses.
  • Bij Bank Insinger de Beaufort was de voertaal Nedelands en Engels, omdat er historisch nauwe banden waren met Zuid Afrika.