mijn werkgevers

Rechtbank Leeuwarden

Financieel Adviseur

Rechtbank Leeuwarden
Afdeling Bedrijfsvoering
Leeuwarden
05 september 2008 - 13 mei 2009

Managementinformatie en Budgetuitputting
 • Zorg dragen voor optimale managementrapportages ten behoeve van de sectoren en de dienstonderdelen met betrekking tot de financiële, productie en personele cijfers.
 • Zorg dragen voor managementrapportages van de afgenomen producten en de financiële consequenties daarvan in relatie tot de relevante DVO’s (dienstverleningsovereenkomsten) en jaarplan.
 • Zorg dragen voor managementinformatievoorziening met betrekking tot kengetallen, zodat het management in staat is snel ontwikkelingen te volgen.
 • Verzorgen van ad hoc rapportages.
 • Bewaken van de uitputting van de budgetten en doelstellingen.
 • Signaleren van knelpunten en afwijkingen en het hierover adviseren aan het management en leidinggevende.
Begroting
 • Bijdragen leveren aan het opstellen van de jaarbegroting en budgetvoorstellen en een rol spelen in het beheer en onderhoud (actualisatie) van de producten die hieruit voortvloeien.
 • Bijdragen leveren aan het opstellen en actualiseren van de DVO’s met andere dienstonderdelen.
 • Bijdragen leveren aan het verstrekken van informatie en rapportages aan de Raad voor de Rechtspraak.
 • Bijdragen leveren aan het verstrekken van informatie en rapportages aan de dienstonderdelen voor wat betreft de afspraken in de DVO’s.
Beleidsuitvoering
 • Bijdragen leveren aan de beleidsvertaling binnen het vakgebied en een rol spelen in het beheer en onderhoud (actualisatie) van de producten die hieruit voortvloeien.
 • Vertalen van landelijk beleid naar de lokale situatie en informeren en ondersteunen van de leiding over de toepassing daarvan.
 • Bijdragen leveren aan de beleidsvertaling op financieel gebied naar de uitvoering binnen de administratieve processen.
 • Vertalen van de vastgestelde financieringssystematiek naar uitvoering hiervan en informeren van het management over de toepassing daarvan.

Dutch Committee for Afghanistan

Financial Controller

Dutch Committee for Afghanistan
Finance and Administration Department
Kabul, Afghanistan
01 oktober 2006 - 31 maart 2007

 • Leidinggeven aan alle medewerkers van Finance Department in Kabul, en “capacity building” bevorderen in de verschillende afdelingen Finance & afdelingen Administration (5 regio’s).
 • Toezien op de naleving van administratieve en financiële “policies and procedures”.
 • Belast met beheer van donor fondsen.
 • Verantwoordelijk voor de maandelijkse consolidatie van regio administraties.
 • Verantwoordelijk voor het maandelijkse interne management rapportage en externe donor rapportage.
 • Verantwoordelijk voor de voorbereiding van de Annual Financial Statements.
 • Project management staf assisteren bij opstellen en bewaken van budgetten.
 • Onderhouden van contacten met eigen accountants en donor auditors, leveranciers, banken, de Ministry of Finance, de Ministry of Economic Affairs en de Ministry of Agriculture and Irrigation en met andere leden van ACBAR (Agency Coordinating Body for Afghan Relief).
 • Uitbetalen van salarissen aan “Nationals” (Hiervoor heb ik een salarisadministratie toepassing gebouwd in MS Access).
 • Implementeren van een geautomatiseerd maatwerk voorraadbeheerssysteem (3 regio’s).

Nederlandse Aardolie Maatschappij

Interim Asset Analyst

Nederlandse Aardolie Maatschappij
Afdeling Finance (ONEgas)
Assen
13 februari 2006 - 12 mei 2006

(zie mijn eerdere betrekking bij NAM B.V)

 • Belast met het verder ontwikkelen van een “operational expense” forecasting model t.b.v. het 25 jaar Asset Reference Plan, evenals het analyseren van de financiële gevolgen per asset en per groep van assets aan de hand van verschillende scenario's en bij de bepaling van de “end of field life”.
 • Verantwoordelijk voor een “top-down” forecast van “operational expenses” voor 2006 − 2011.
 • Assisteer andere analisten bij voorkomende werkzaamheden i.v.m. capaciteits problemen n.a.v. reorganisatie en het invoeren van nieuwe versie SAP.

Nederlandse Aardolie Maatschappij

Interim Asset Analyst

Nederlandse Aardolie Maatschappij
Afdeling Finance (ONEgas)
Assen
02 augustus 2004 - 31 juli 2005

 • Belast met het ontwikkelen van een “operational expense” forecasting model t.b.v. het 25 jaar Asset Reference Plan.
 • Verantwoordelijk voor het opbouwen van een historische database van “operational expenses” van offshore installaties i.v.m. een “Operations Philosophy Review”. Benodigde data kwam uit de boekhouding (SAP) van twee bedrijven (NAM & SHELL EXPRO UK). Deze data is geconsolideerd met als doel een betrouwbaar trend analyse tool te maken voor de ONEgas leadership team.
 • Assisteerde Asset Analyst en “Operations Philosophy Review” Project Lead bij het analyseren van “operational expenses”.
 • Verantwoordelijk voor de analyse van de juistheid van de door Shell gehanteerde kostentoerekeningsmethodiek.
 • Verantwoordelijk voor de analyse van de juistheid van het eind conclusie van een 2-jaarlijks benchmark exercise gehouden door de branchevereniging.

Essent Netwerk Noord B.V.

Assistent Business Controller

Essent Netwerk Noord B.V.
Afdeling Finance - Control
Groningen
01 april 2003 - 31 maart 2004

 • Verantwoordelijk voor de maandelijkse interne en externe management rapportage van het onderdeel Uitvoering van Essent Netwerk Noord.
 • Droeg zorg dat de bestuurlijke en verantwoordingsinformatie op peil was.
 • Rapporteerde, analyseerde en toetste prognoses, budgetten, begrotingen en jaarplan.
 • Beoordeelde en controleerde de consistentie van gegevens aangeleverd uit de verschillende processen en afdelingen.
 • Gaaf advies aan de Business Controller over procesbewaking, KPI’s, BI’s, bedrijfsplannen.

De Eendracht Karton B.V.

Interim Chef Boekhouding

De Eendracht Karton B.V.
Afdeling Boekhouding
Appingedam
25 september 2002 - 31 maart 2003

 • Verantwoordelijk voor het maandelijkse management rapportage (Nederlands, Duits en Engels) van De Eendracht BV, en kwartaal rapportages voor de vastgoed B.V. en de internationale holding company.
 • Verantwoordelijk voor de berekening en verwerking in de boekhouding van allerhande voorzieningen zoals afschrijvingen, te betalen bonuses en commissies, voorzieningen m.b.t. claims, kosten, stock movements, onderhanden werk en vrachtkosten.
 • Verantwoordelijk voor controle op het grootboek zowel als controle op handmatige debet en credit notas.
 • Verantwoordelijk voor BTW aangiftes en CBS statistieken.
 • Ik gaaf sturing aan 3 medewerkers van de afdeling Boekhouding.


 • De Eendracht maakte gebruik van SAP 3.1 t.b.v. de financiële administratie, the rapportages werden gemaakt m.b.v. MS Excel.
 • Daarnaast werden zowel MS Access, MS Excel en Business Solutions gebruikt t.b.v. analyses.
 • Financiële rapportage bij De Eendracht was is in het Nederlands en Engels, de SAP boekhouding was in het Duits.

LASER (Min. van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij)

Senior Medewerker Planning & Control

LASER (Min. van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij)
Afdeling Planning & Control
Groningen
31 januari 2000 - 14 januari 2002

 • Mede verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarplan, m.b.t. prestaties en ureninzet en het benodigde budget.
 • Verantwoordelijk voor maand-, kwartaal-, en jaarrapportages over de verschillende regelingen die door LASER Groningen worden beheerd evenals, over het exploitatieresultaat van LASER Groningen. Deze rapportages dienen als sturingsinstrument voor het Regio Management Team en worden tevens gebruikt door Planning & Control in Den Haag t.b.v. consolidatie.
 • Mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen van sturingsindicatoren. (benchmarking)
 • Ik was ook belast met maandelijkse analyse van productiviteit per persoon per afdeling.
 • Beheerder van het tijdsverantwoordingsysteem.
 • Ad hoc rapportages en onderzoeken t.b.v. management, uitvoerende teams en de afdeling Financiële Zaken.
 • Ik hield mij ook bezig met grootboekcontrole en analyse, boekingsgangcontrole en berekende ik de maandelijkse “accruals” en voorzieningen ter ondersteuning van de afdeling Financiële Zaken.
 • Vraagbaak m.b.t. boekhoudpakket (Oracle), MS Excel en MS Access.


 • LASER maakte gebruik van FAS, een speciaal voor het Ministerie van LNV ontworpen systeem op basis van Oracle, t.b.v. de financiële administratie. De rapportages werden gemaakt m.b.v. MS Excel. Daarnaast werden zowel MS Access en MS Excel gebruikt t.b.v. analyses.

Schinkel Schouten B.V.

Interim Hoofd Administratie

Schinkel Schouten B.V.
Afdeling Administratie
Nijverdal
27 december 1999 - 28 januari 2000

 • Verantwoordelijk voor de jaarafsluiting en voor rapportage aan management, omdat de administrateur van Schinkel Schouten verstek had laten gaan.
 • Ik heb de inrichting van de administratie in kaart gebracht door middel van een draaiboek, tevens heb ik het grootboek en rapportage spreadsheets gereed gemaakt voor het nieuwe jaar, deze t.b.v. de nieuw aan te trekken Hoofd Administratie.


 • Schinkel Schouten maakte gebruik van een systeem op basis van Oracle t.b.v. de financiële administratie. MS Access en MS Excel werden gebruikt t.b.v. analyses.

Iomega International S.A.

General Accounting Specialist

Iomega International S.A.
Afdeling Finance
Utrecht
15 maart 1999 - 31 oktober 1999

 • Verantwoordelijk voor de dagelijkse aansluiting van het grootboek met de subadministratie voorraden.
 • Bij maandafsluiting was ik belast met het berekenen van reserves voor “excess & obsolete inventory”, “defective inventory”, “non-return of RMA’s” en “warranties”.
 • Ik was verantwoordelijk voor het beheer van de “transfer price”-lijsten in Oracle.
 • Ad hoc rapportages voor collegas van General Accounting en voor collegas van de afdelingen Financial Analysis en Planning, en ook voor de externe accountants.

 

Management Accountant

Bank Insinger de Beaufort N.V.
(v/h Integro Financial Services B.V.)


Afdeling Finance & Control
Amsterdam
01 augustus 1993 - 31 december 1998

 • Verantwoordelijk voor de maandelijkse consolidatie t.b.v. het management rapportage (+/- 20 internationale entiteiten, 6 valuta’s).
 • Medeverantwoordelijk voor het opstellen en onderhoud van de groeps’ grootboekrekeningschema Ik was verantwoordelijk voor de uniformiteit in de vastlegging en rapportage van alle groepsbedrijven die in Nederland geadministreerd werden.
 • Verantwoordelijk voor de financiële administratie van de groeps’ holding company . Deze holding company, een Zwitserse S.A., had de functie van Treasury voor de activiteiten van de groep over de hele wereld. In 1995 toen de Integro Groep ook Bank Insinger de Beaufort overnam kwam de treasury functie van de holding company te vervallen.
 • In 1995 heb ik de financiële administratie van een zestal andere groeps’ bedrijven, (Nederlandse B.V.’s en N.V.’s, een Jersey Ltd., en B.V.I. S.A.’s) waaronder de operating company in Nederland, een B.V., overgenomen. Hierdoor kreeg ik ook de leiding over de crediteurenadministratie.
 • Verantwoordelijk voor het eenmalig overzetten van alle data (inclusief de historie) van Accpac naar Platinum (boekhoudpakketten.) voor alle groeps’ bedrijven.
 • Ik heb de groeps’ vaste activaregisters (4 bedrijven) omgebouwd van Lotus 1-2-3 en van Quatro Pro naar Access.

 

Trust Officer & Accountant

Integro Financial Services B.V.
is nu Bank Insinger de Beaufort N.V.


Afdeling Trust
Amsterdam
01 mei 1991 - 31 juli 1993

 • Verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met de eigen cliëntenportefeuille (50 à 60 cliënten) en het bijhouden van de financiële administraties inclusief de “financial statements” voor die cliënten. Mijn cliënten waren voornamelijk Engels sprekend waarvoor ik een trust en/of bedrijf administreerde.
 • Ik droeg de verantwoordelijkheid voor de financiële administratie van een BVI company en een Turks & Caicos verzekeringsmaatschappij (groeps’ maatschappijen) die allebei deel uitmaakten van een “scheme” waaraan sommige van onze cliënten meededen.
 • Daarnaast werd ik belast met de financiële administratie inclusief de facturering van de Zwitserse trust company (een A.G.) waarin onze trustactiviteiten plaatsvonden.
 • Ik heb in dBaseIII+ een applicatie gemaakt om de onkosten per cliënt en per entiteit te registreren, dit heeft ons in staat gesteld onkosten per kwartaal te factureren. Daarvoor werd het jaarlijks met een “natte vinger”" gedaan.


 • Bank Insinger de Beaufort maakte gebruik van AccPac en Platinum voor de financiële administratie. Lotus 123 werd gebruikt t.b.v. analyses.
 • Bij Bank Insinger de Beaufort was de voertaal Nedelands en Engels, omdat er historisch nauwe banden waren met Zuid Afrika.

 

Chef du Bureau / Administrateur

Sakol Timber Products C.V. U.A.
Afdeling Financieel Administratie
Utrecht
02 januari 1988 - 30 april 1991

 • Verantwoordelijk voor het reilen & zeilen op het bureau.
 • Verantwoordelijk voor de financiéle administratie en voor de jaarrekening. Heb een geautomatiseerd contract administratie ontwikkeld.
 • Onderhield contacten met leden, afladers, banken, verzekeraars, ontvangers in havens, accountant.
 • Notuleerde de maandelijkse ledenvergadering.

ING Bank - Divisie Effecten

1e Medewerker Optie Order Administratie

ING Bank - Divisie Effecten
(v/h Nederlands Middenstands Bank)

Hoofdkantoor, Afdeling Optie Order Administratie
Amsterdam
15 februari 1986 - 31 december 1987

 • Gaaf leiding aan 20 medewerkers (op kantoor & op de optiebeurs).
 • Dagelijkse financiéle & positie aansluiting van de NMB/ING nota productie met de European Option Exchange.
 • Dagelijkse leiding over de toewijzing van beurs transacties aan klanten orders t.b.v. een juiste en tijdige nota productie.
 • Zorgde elke derde zaterdag in overleg met de E.O.E. voor de juiste afwikkeling van optie expiraties.
 • Hield toezicht op de NMB/ING Optie Correctie Rekening.
 • Overleg met kantoren m.b.t. klant reclames.

 

Administrateur

Kaashandel Zijerveld
Afdeling Boekhouding
Woerden
01 augustus 1985 - 14 februari 1986

 • Belast met het omzetten van doorschrijf boekhouding in een geautomatiseerd systeem.
 • Verantwoordelijk voor de voering van de volledige financiele administratie.

 

Administratief Medewerker

DETAM
Afdeling Financieel Administratie
Utrecht
01 maart 1985 - 31 juli 1985

 • Belast met de controle en administratie van declaraties van de buitendienst medewerkers.

mijn functies

Rechtbank Leeuwarden

Financieel Adviseur

Rechtbank Leeuwarden
Afdeling Bedrijfsvoering
Leeuwarden
05 september 2008 - 13 mei 2009

Managementinformatie en Budgetuitputting
 • Zorg dragen voor optimale managementrapportages ten behoeve van de sectoren en de dienstonderdelen met betrekking tot de financiële, productie en personele cijfers.
 • Zorg dragen voor managementrapportages van de afgenomen producten en de financiële consequenties daarvan in relatie tot de relevante DVO’s (dienstverleningsovereenkomsten) en jaarplan.
 • Zorg dragen voor managementinformatievoorziening met betrekking tot kengetallen, zodat het management in staat is snel ontwikkelingen te volgen.
 • Verzorgen van ad hoc rapportages.
 • Bewaken van de uitputting van de budgetten en doelstellingen.
 • Signaleren van knelpunten en afwijkingen en het hierover adviseren aan het management en leidinggevende.
Begroting
 • Bijdragen leveren aan het opstellen van de jaarbegroting en budgetvoorstellen en een rol spelen in het beheer en onderhoud (actualisatie) van de producten die hieruit voortvloeien.
 • Bijdragen leveren aan het opstellen en actualiseren van de DVO’s met andere dienstonderdelen.
 • Bijdragen leveren aan het verstrekken van informatie en rapportages aan de Raad voor de Rechtspraak.
 • Bijdragen leveren aan het verstrekken van informatie en rapportages aan de dienstonderdelen voor wat betreft de afspraken in de DVO’s.
Beleidsuitvoering
 • Bijdragen leveren aan de beleidsvertaling binnen het vakgebied en een rol spelen in het beheer en onderhoud (actualisatie) van de producten die hieruit voortvloeien.
 • Vertalen van landelijk beleid naar de lokale situatie en informeren en ondersteunen van de leiding over de toepassing daarvan.
 • Bijdragen leveren aan de beleidsvertaling op financieel gebied naar de uitvoering binnen de administratieve processen.
 • Vertalen van de vastgestelde financieringssystematiek naar uitvoering hiervan en informeren van het management over de toepassing daarvan.

Dutch Committee for Afghanistan

Financial Controller

Dutch Committee for Afghanistan
Finance and Administration Department
Kabul, Afghanistan
01 oktober 2006 - 31 maart 2007

 • Leidinggeven aan alle medewerkers van Finance Department in Kabul, en “capacity building” bevorderen in de verschillende afdelingen Finance & afdelingen Administration (5 regio’s).
 • Toezien op de naleving van administratieve en financiële “policies and procedures”.
 • Belast met beheer van donor fondsen.
 • Verantwoordelijk voor de maandelijkse consolidatie van regio administraties.
 • Verantwoordelijk voor het maandelijkse interne management rapportage en externe donor rapportage.
 • Verantwoordelijk voor de voorbereiding van de Annual Financial Statements.
 • Project management staf assisteren bij opstellen en bewaken van budgetten.
 • Onderhouden van contacten met eigen accountants en donor auditors, leveranciers, banken, de Ministry of Finance, de Ministry of Economic Affairs en de Ministry of Agriculture and Irrigation en met andere leden van ACBAR (Agency Coordinating Body for Afghan Relief).
 • Uitbetalen van salarissen aan “Nationals” (Hiervoor heb ik een salarisadministratie toepassing gebouwd in MS Access).
 • Implementeren van een geautomatiseerd maatwerk voorraadbeheerssysteem (3 regio’s).

Nederlandse Aardolie Maatschappij

Interim Asset Analyst

Nederlandse Aardolie Maatschappij
Afdeling Finance (ONEgas)
Assen
13 februari 2006 - 12 mei 2006

(zie mijn eerdere betrekking bij NAM B.V)

 • Belast met het verder ontwikkelen van een “operational expense” forecasting model t.b.v. het 25 jaar Asset Reference Plan, evenals het analyseren van de financiële gevolgen per asset en per groep van assets aan de hand van verschillende scenario's en bij de bepaling van de “end of field life”.
 • Verantwoordelijk voor een “top-down” forecast van “operational expenses” voor 2006 − 2011.
 • Assisteer andere analisten bij voorkomende werkzaamheden i.v.m. capaciteits problemen n.a.v. reorganisatie en het invoeren van nieuwe versie SAP.

Nederlandse Aardolie Maatschappij

Interim Asset Analyst

Nederlandse Aardolie Maatschappij
Afdeling Finance (ONEgas)
Assen
02 augustus 2004 - 31 juli 2005

 • Belast met het ontwikkelen van een “operational expense” forecasting model t.b.v. het 25 jaar Asset Reference Plan.
 • Verantwoordelijk voor het opbouwen van een historische database van “operational expenses” van offshore installaties i.v.m. een “Operations Philosophy Review”. Benodigde data kwam uit de boekhouding (SAP) van twee bedrijven (NAM & SHELL EXPRO UK). Deze data is geconsolideerd met als doel een betrouwbaar trend analyse tool te maken voor de ONEgas leadership team.
 • Assisteerde Asset Analyst en “Operations Philosophy Review” Project Lead bij het analyseren van “operational expenses”.
 • Verantwoordelijk voor de analyse van de juistheid van de door Shell gehanteerde kostentoerekeningsmethodiek.
 • Verantwoordelijk voor de analyse van de juistheid van het eind conclusie van een 2-jaarlijks benchmark exercise gehouden door de branchevereniging.

Essent Netwerk Noord B.V.

Assistent Business Controller

Essent Netwerk Noord B.V.
Afdeling Finance - Control
Groningen
01 april 2003 - 31 maart 2004

 • Verantwoordelijk voor de maandelijkse interne en externe management rapportage van het onderdeel Uitvoering van Essent Netwerk Noord.
 • Droeg zorg dat de bestuurlijke en verantwoordingsinformatie op peil was.
 • Rapporteerde, analyseerde en toetste prognoses, budgetten, begrotingen en jaarplan.
 • Beoordeelde en controleerde de consistentie van gegevens aangeleverd uit de verschillende processen en afdelingen.
 • Gaaf advies aan de Business Controller over procesbewaking, KPI’s, BI’s, bedrijfsplannen.

De Eendracht Karton B.V.

Interim Chef Boekhouding

De Eendracht Karton B.V.
Afdeling Boekhouding
Appingedam
25 september 2002 - 31 maart 2003

 • Verantwoordelijk voor het maandelijkse management rapportage (Nederlands, Duits en Engels) van De Eendracht BV, en kwartaal rapportages voor de vastgoed B.V. en de internationale holding company.
 • Verantwoordelijk voor de berekening en verwerking in de boekhouding van allerhande voorzieningen zoals afschrijvingen, te betalen bonuses en commissies, voorzieningen m.b.t. claims, kosten, stock movements, onderhanden werk en vrachtkosten.
 • Verantwoordelijk voor controle op het grootboek zowel als controle op handmatige debet en credit notas.
 • Verantwoordelijk voor BTW aangiftes en CBS statistieken.
 • Ik gaaf sturing aan 3 medewerkers van de afdeling Boekhouding.


 • De Eendracht maakte gebruik van SAP 3.1 t.b.v. de financiële administratie, the rapportages werden gemaakt m.b.v. MS Excel.
 • Daarnaast werden zowel MS Access, MS Excel en Business Solutions gebruikt t.b.v. analyses.
 • Financiële rapportage bij De Eendracht was is in het Nederlands en Engels, de SAP boekhouding was in het Duits.

LASER (Min. van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij)

Senior Medewerker Planning & Control

LASER (Min. van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij)
Afdeling Planning & Control
Groningen
31 januari 2000 - 14 januari 2002

 • Mede verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarplan, m.b.t. prestaties en ureninzet en het benodigde budget.
 • Verantwoordelijk voor maand-, kwartaal-, en jaarrapportages over de verschillende regelingen die door LASER Groningen worden beheerd evenals, over het exploitatieresultaat van LASER Groningen. Deze rapportages dienen als sturingsinstrument voor het Regio Management Team en worden tevens gebruikt door Planning & Control in Den Haag t.b.v. consolidatie.
 • Mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen van sturingsindicatoren. (benchmarking)
 • Ik was ook belast met maandelijkse analyse van productiviteit per persoon per afdeling.
 • Beheerder van het tijdsverantwoordingsysteem.
 • Ad hoc rapportages en onderzoeken t.b.v. management, uitvoerende teams en de afdeling Financiële Zaken.
 • Ik hield mij ook bezig met grootboekcontrole en analyse, boekingsgangcontrole en berekende ik de maandelijkse “accruals” en voorzieningen ter ondersteuning van de afdeling Financiële Zaken.
 • Vraagbaak m.b.t. boekhoudpakket (Oracle), MS Excel en MS Access.


 • LASER maakte gebruik van FAS, een speciaal voor het Ministerie van LNV ontworpen systeem op basis van Oracle, t.b.v. de financiële administratie. De rapportages werden gemaakt m.b.v. MS Excel. Daarnaast werden zowel MS Access en MS Excel gebruikt t.b.v. analyses.

Schinkel Schouten B.V.

Interim Hoofd Administratie

Schinkel Schouten B.V.
Afdeling Administratie
Nijverdal
27 december 1999 - 28 januari 2000

 • Verantwoordelijk voor de jaarafsluiting en voor rapportage aan management, omdat de administrateur van Schinkel Schouten verstek had laten gaan.
 • Ik heb de inrichting van de administratie in kaart gebracht door middel van een draaiboek, tevens heb ik het grootboek en rapportage spreadsheets gereed gemaakt voor het nieuwe jaar, deze t.b.v. de nieuw aan te trekken Hoofd Administratie.


 • Schinkel Schouten maakte gebruik van een systeem op basis van Oracle t.b.v. de financiële administratie. MS Access en MS Excel werden gebruikt t.b.v. analyses.

Iomega International S.A.

General Accounting Specialist

Iomega International S.A.
Afdeling Finance
Utrecht
15 maart 1999 - 31 oktober 1999

 • Verantwoordelijk voor de dagelijkse aansluiting van het grootboek met de subadministratie voorraden.
 • Bij maandafsluiting was ik belast met het berekenen van reserves voor “excess & obsolete inventory”, “defective inventory”, “non-return of RMA’s” en “warranties”.
 • Ik was verantwoordelijk voor het beheer van de “transfer price”-lijsten in Oracle.
 • Ad hoc rapportages voor collegas van General Accounting en voor collegas van de afdelingen Financial Analysis en Planning, en ook voor de externe accountants.

 

Management Accountant

Bank Insinger de Beaufort N.V.
(v/h Integro Financial Services B.V.)


Afdeling Finance & Control
Amsterdam
01 augustus 1993 - 31 december 1998

 • Verantwoordelijk voor de maandelijkse consolidatie t.b.v. het management rapportage (+/- 20 internationale entiteiten, 6 valuta’s).
 • Medeverantwoordelijk voor het opstellen en onderhoud van de groeps’ grootboekrekeningschema Ik was verantwoordelijk voor de uniformiteit in de vastlegging en rapportage van alle groepsbedrijven die in Nederland geadministreerd werden.
 • Verantwoordelijk voor de financiële administratie van de groeps’ holding company . Deze holding company, een Zwitserse S.A., had de functie van Treasury voor de activiteiten van de groep over de hele wereld. In 1995 toen de Integro Groep ook Bank Insinger de Beaufort overnam kwam de treasury functie van de holding company te vervallen.
 • In 1995 heb ik de financiële administratie van een zestal andere groeps’ bedrijven, (Nederlandse B.V.’s en N.V.’s, een Jersey Ltd., en B.V.I. S.A.’s) waaronder de operating company in Nederland, een B.V., overgenomen. Hierdoor kreeg ik ook de leiding over de crediteurenadministratie.
 • Verantwoordelijk voor het eenmalig overzetten van alle data (inclusief de historie) van Accpac naar Platinum (boekhoudpakketten.) voor alle groeps’ bedrijven.
 • Ik heb de groeps’ vaste activaregisters (4 bedrijven) omgebouwd van Lotus 1-2-3 en van Quatro Pro naar Access.

 

Trust Officer & Accountant

Integro Financial Services B.V.
is nu Bank Insinger de Beaufort N.V.


Afdeling Trust
Amsterdam
01 mei 1991 - 31 juli 1993

 • Verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met de eigen cliëntenportefeuille (50 à 60 cliënten) en het bijhouden van de financiële administraties inclusief de “financial statements” voor die cliënten. Mijn cliënten waren voornamelijk Engels sprekend waarvoor ik een trust en/of bedrijf administreerde.
 • Ik droeg de verantwoordelijkheid voor de financiële administratie van een BVI company en een Turks & Caicos verzekeringsmaatschappij (groeps’ maatschappijen) die allebei deel uitmaakten van een “scheme” waaraan sommige van onze cliënten meededen.
 • Daarnaast werd ik belast met de financiële administratie inclusief de facturering van de Zwitserse trust company (een A.G.) waarin onze trustactiviteiten plaatsvonden.
 • Ik heb in dBaseIII+ een applicatie gemaakt om de onkosten per cliënt en per entiteit te registreren, dit heeft ons in staat gesteld onkosten per kwartaal te factureren. Daarvoor werd het jaarlijks met een “natte vinger”" gedaan.


 • Bank Insinger de Beaufort maakte gebruik van AccPac en Platinum voor de financiële administratie. Lotus 123 werd gebruikt t.b.v. analyses.
 • Bij Bank Insinger de Beaufort was de voertaal Nedelands en Engels, omdat er historisch nauwe banden waren met Zuid Afrika.

 

Chef du Bureau / Administrateur

Sakol Timber Products C.V. U.A.
Afdeling Financieel Administratie
Utrecht
02 januari 1988 - 30 april 1991

 • Verantwoordelijk voor het reilen & zeilen op het bureau.
 • Verantwoordelijk voor de financiéle administratie en voor de jaarrekening. Heb een geautomatiseerd contract administratie ontwikkeld.
 • Onderhield contacten met leden, afladers, banken, verzekeraars, ontvangers in havens, accountant.
 • Notuleerde de maandelijkse ledenvergadering.

ING Bank - Divisie Effecten

1e Medewerker Optie Order Administratie

ING Bank - Divisie Effecten
(v/h Nederlands Middenstands Bank)

Hoofdkantoor, Afdeling Optie Order Administratie
Amsterdam
15 februari 1986 - 31 december 1987

 • Gaaf leiding aan 20 medewerkers (op kantoor & op de optiebeurs).
 • Dagelijkse financiéle & positie aansluiting van de NMB/ING nota productie met de European Option Exchange.
 • Dagelijkse leiding over de toewijzing van beurs transacties aan klanten orders t.b.v. een juiste en tijdige nota productie.
 • Zorgde elke derde zaterdag in overleg met de E.O.E. voor de juiste afwikkeling van optie expiraties.
 • Hield toezicht op de NMB/ING Optie Correctie Rekening.
 • Overleg met kantoren m.b.t. klant reclames.

 

Administrateur

Kaashandel Zijerveld
Afdeling Boekhouding
Woerden
01 augustus 1985 - 14 februari 1986

 • Belast met het omzetten van doorschrijf boekhouding in een geautomatiseerd systeem.
 • Verantwoordelijk voor de voering van de volledige financiele administratie.

 

Administratief Medewerker

DETAM
Afdeling Financieel Administratie
Utrecht
01 maart 1985 - 31 juli 1985

 • Belast met de controle en administratie van declaraties van de buitendienst medewerkers.

Andere (niet financieel administratieve) beroepen


Bouw - Timmerman

bij o.a. de volgende werkgevers : TKB (NL), Rietdekker Keen (NL), Aannemersbedrijf van Zoelen (NL) en John Kim Builders (USA)

houtskeletbouw (ruwbouw, afbouw inclusief metselwerk, isolatie, stucwerk & tegelwerk)

utiliteitsbouw (gipsplaat, schilderen & afbouw)

dakwerk (pannen, bitumen & cedar shingles, leien, riet en platte (bitumen & zink) daken)


Visserij - Mate/First Mate

old fishermen never die, they just smell that way!

Mate/First Mate - offshore long-lining - o.a. zwaardvis, tonijn, tilefish bij de volgende werkgevers : f(ishing)v(essel). Linda Marie, fv. Provider III, fv. Deborah Lynn (USA)

Mate - trawler - o.a. pollock, fluke, flounder, cod, whiting - fv Mary Moon (USA)

Mate - open charter boat/partyboat - o.a. stripped bass, porgy - fv. Flying Cloud (USA)


Retail - Winkelbediende ijzerwarenhandel

Pfund’s ServiStar Hardware (USA)

Bijbanen, vakantiewerk & vrijwilligerswerk

Timmerman / voorman - bouw sacristie - Legionaries of Christ (USA)
Onderhoudsmedewerker - onderhoud faciliteiten, groenvoorziening & afvalophaal - Hither Hills NY State Park (USA)
Productiemedewerker - assemblage, verpakking en distributie van elektronica (USA)
Productiemedewerker - bereiding, verpakking en distributie van haar- & huidverzorgingsproducten (USA)
"Soda Jerk" - bediening en vaatwasser - horeca franchise (USA)
Bijrijder - fouragehandel (NL)
Agrarische banen - o.a. aardappels rooien, bieten schoffelen en hooien (NL)
Krantenjongen - krant bezorging, abonnementen- werving & administratie en innen abonnementsgelden (USA)

 • Willem Boorsma - financieel administratief vakman